Εγκρίθηκαν, με Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.), ύστερα από αίτημα της Διεύθυνσης Αλλοδαπών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι μετακλήσεις 4.089 πολιτών τρίτων χωρών, που πρόκειται να απασχοληθούν, εποχικά, κυρίως στους τομείς των αγροτικών καλλιεργειών και της αλιείας.

Η έγκριση αφορά το σύνολο των σχετικών αιτημάτων, που έχουν υποβληθεί από τους εργοδότες, στη γεωγραφική ενότητα της Α. Δ, για το 2014, λύνοντας, έτσι, οριστικά, τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στο παρελθόν, κυρίως με τους…