Σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής
και Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Σας γνωρίζουμε τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 14 Μαρτίου 2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 19 Μαρτίου 2019, καθώς και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.Ερμείδης Χαρίλαος Πρόεδρος
2.Κουτσογιαννόπουλος Φώτης …