Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνουν επιστημονικό συνέδριο με τίτλο:«Το θέατρο του Διονύσου: Αρχαιολογία, Aρχιτεκτονική, Δράμα και Παράσταση», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 και Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 στο Συνεδριακό και Πολιτ…