Ομάδες για μονογονείς πρόκειται να υλοποιηθούν από το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων & Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Αχαΐας Καλλίπολις, σε Πάτρα και Αίγιο με θέμα: «Μονογονείς αλλά όχι μόνοι».