Με μεγάλη επιτυχία και πολύτιμα διδάγματα ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα «Ημέρες Οδικής Ασφάλειας» που διοργάνωσε ο ΤΙΤΑΝ για περισσότερους από 1.350 εργαζόμενους, συνεργάτες, εκπροσώπους φορέων και αρχών, αλλά και μαθητών, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς».
Αναγνωρίζοντας πως η κατάλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση οδηγούν σε ασφαλέστερες επιλογές και, συνεπώς, σε μείωση των κινδύνων της σωματικής ακεραιότητάς μας, στόχος του προγράμματος ήταν η βελτίωση…