Μέχρι την Τετάρτη 2 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι, παρατείνεται η προθεσμία για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την εργασία της απομάκρυνσης μπάζων και προϊόντων κατεδαφίσεως από τμήμα της λιμενικής ζώνης Αιγίου, πλησίον Τελωνείου.

Την σχετική απόφαση, έλαβε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας το οποίο ανακοινώνει:

“Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως λάβουν την προβλεπόμενη μελέτη από τα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου.

Η κατάθεση των οικονομικών προσφορών γίνεται στην υπηρεσία του…