Κατα καιρούς ηχούν και στην Πάτρα για λόγος συντήρησης οι συναγερμοί στην Πάτρα,κι έτσι οι παλιότεροι θυμούνταις πως ήταν οι σειρήνες όταν ξέσπαγε πόλεμος.