Ο Παύλος Κορδοπάτης, καθηγητής σήμερα της Φαρμακευτικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, είναι ένας από τους 150 πρώτους φοιτητές του, που ήρθε στην πόλη μας από την Αθήνα το φθινόπωρο του 1966.
Σαράντα οκτώ χρόνια αργότερα και πενήντα από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Πατρών, του ζητήσαμε να θυμηθεί εκείνα τα πρώτα βήματα του τρίτου ελληνικού Πανεπιστημίου αλλά και τη ζωή του στην Πάτρα στα μέσα της δεκαετίας του ΄60.
Τις αναμνήσεις του θα τις χωρίσουμε σε δύο μέρη: Σε εκείνες που αφορούν τα…