Αν και η φωτογραφία ήρθε στην Πάτρα από το 1860 εντούτοις ήταν «είδηση» για πολλά χρόνια ακόμα μετά, η δημοσίευση φωτογραφιών από αθλητικές εκδηλώσεις.