Σήμερα εμφανίζονται νεαροί και νεαρές, πιο σπάνια υποψήφιοι, και αφήνουν στα τραπεζάκια φυλλάδια των υποψηφίων. Υπήρξε όμως μια εποχή που δεν νοούνταν εκλογές αν ο υποψήφιος δεν μίλαγε σε καφενεία. Σε μερικά μάλιστα από αυτά, η εμφάνιση ήταν σχεδόν υποχρεωτική.
Στη σύγχρονη εποχή η ανταλλαγή πολιτικών απόψεων γίνεται μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων αλλά δεν μπορεί καν να συγκριθεί με τον ζωντανό διάλογο του καφενέ και τις απίστευτες ατάκες που ακούγονταν εκεί.
Τα καφενεία ήταν κάτι σαν τη «λαϊκή…