Οι εναλλαγές λωρίδας χωρίς προσοχή, είναι και πατρινό χαρακτηριστικό, στους οδηγούς που σπάνια φαίνεται πως κοιτάζουν τους καθρέπτες των οχημάτων τους.