Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρων σε εννέα (9) Τμήματα του Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, εξελέγησαν οι κ.κ.: Α. Κωστίου (Φιλολογία), Π. Μιχαλακάκου (Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων), Θ. Mονιούδη-Γαβαλά (Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ), Γ. Στεφάνου (Βιολογίας), Γ. Ανδρουλάκης (Διοίκησης Επιχειρήσεων), Δ. Κολλιόπουλος (ΤΕΕΑΠΗ), Γρ. Μπεληγιάννης (Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων), Μ. Παρούσης (Φιλοσοφίας)…