Οι επιπτώσεις της εξάπλωσης της πανδημίας του φονικού ιού είναι τεράστιες σε όλο τον κόσμο.