Η Οικογένεια Πράτσικα, ηπειρωτικής καταγωγής, ήταν πλούσια οικογένεια της Πάτρας, μέλη της οποίας διακρίθηκαν ως έμποροι, κτηματίες και πολιτικοί.