Όλοι μπορούμε να πούμε πως είμαστε καλοί. Πάνω – κάτω οι περισσότεροι από εμάς έχουμε το ίδιο επίπεδο γνώσης το οποίο το έχουμε αποκτήσει με την κοινή μας πορεία στο σχολικό χώρο και στο πανεπιστήμιο.
Ανήκουμε στην ίδια κατηγορία, χωρίς να υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Η διαφορά έρχεται όταν πάμε ένα σκαλί πάνω απ…