Την 22 Φεβρουαρίου 2019 πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο
Δημαρχείο της Πάτρας στην οποία συμμετείχαν ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός
Διευθυντής Ταξίαρχος Κοτρωνιάς Νικόλαος, ο Διευθυντής Αστυνομίας Αχαΐας Ταξίαρχός
Τσούρας Βασίλειος, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξής του Αρχηγείου…