Τα αποτελέσματα έρευνας με τίτλο «Το Δημόσιο Σχολείο στην Ελλάδα-Όψεις και Τάσεις μιας Αναδυόμενης Ιδιωτικοποίησης».