Αύριο στις 10 το πρωί, πρόκειται να συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της υπ’ αριθ. 3/2014 μελέτης διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια «Χυτοσιδηρών στοιχείων Φρεατίων» και ψήφιση πίστωσης ποσού 53.800,00€ (συμπερ. Φ.Π.Α 23%) (εισηγητής: Γεώργιος Σιγαλός – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος & Β. Μακρυγιώργος – Αρμ. Δ/ντές).
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών,…