Κάθετη διαφωνία στη δημιουργία ξύλινου διαδρόμου εντός του καλαμιώνα του Ελους της Αγυιάς εκφράζει η Οικολογική Κίνηση Πάτρας, ενόψει ανάπλασης.
Προσθέτει: «Θέσαμε το θέμα της μη χρήσης επιχωμάτωσης για τη θεμελίωση του διαδρόμου, ή την αφαίρεση αυτής αν απαιτηθεί σημειακά, χωρίς ωστόσο να έχουμε λάβει μέχρι σήμερα οποιαδήποτε απάντηση απ’ τον Δήμο».
Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας θεωρεί το έργο θετικό, ώστε και να αναβαθμιστεί το τμήμα εκείνο που θα διατίθεται για την αναψυχή των πολιτών και να…