Επιτυχία για τον ίδιο αλλά και για τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών συνιστά η είδηση επιλογής του Νικόλα Γεωργόπουλου σε ένα ειδικό σεμινάριο.