Η «Εθελοντική Ομάδα Φίλων Δροσιάς» ευχαριστεί δημοσίως θερμά τους συγχωριανούς, τους φίλους, κ.