Διαχειριστικός έλεγχος του ΣΔΟΕ αποκάλυψε τρύπα ύψους 270.000 ευρώ στο ταμείο του «Κεφαλαίου Αποζημιώσεων Φορτοεκφορτωτών» (ΚΑΦ) της Αχαΐας,
Τα στοιχεία του ογκωδέστατου φακέλου που φέρνει σήμερα κατ’ αποκλειστικότητα η έρευνα της «ΠτΚ» (συντάκτης Γιώργος Ηλιόπουλος) αποκαλύπτοντας ένας σκάνδαλο ευρώ που είχε στηθεί στις πλάτες των ασφαλισμένων.
Ουσιαστικά πρόκειται για εισφορές που αποδίδουν οι επαγγελματίες ώστε να λάβουν την εφάπαξ αποζημίωση όταν συνταξιοδοτηθούν. Τα χρήματα…