Υπήρξε µια εποχή που οι Πατρινές αρσακειάδες μετέβαιναν στην Αθήνα για τις πτυχιακές τους εξετάσεις μεταφέροντας µαζί τους τα κλινοσκεπάσµατά τους, πιστοποιητικό υγείας και δαµαλισµού. Ήταν οι εποχές που ο µαθητικός χαβαλές περιοριζόταν στο ανήκουστο για την εποχή κάψιµο καπέλων και περιγράφονταν στ…