Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που «τρέχει» και αφορά περισσότερες από 5.