Ξεκινάει σήμερα η υποβολή των αιτήσεων για την πρώτη φάση του προγράμματος επιδότησης νέων θέσεων εργασίας. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας που υ…