Μία μεγάλη εργολαβία συνολικού ύψους 800.000 ευρώ ξεκίνησε εδώ και λίγες ημέρες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Πρόκειται για το έργο συντήρησης και αντικατάστασης της φωτεινής σηματοδότησης, ένα έργο το οποίο ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 1501/2014 της Περιφέρειας.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ζητά την κατανόηση των συμπολιτών μας, για τα όποια προβλήματα τυχόν παρουσιάζονται τις τελευταίες ημέρες ή και θα παρουσιαστούν το ερχόμενο χρονικό διάστημα σε ορισμένους κόμβους…