Τα πάνω κάτω έρχονται στην αγορά των ταξί και των φορτηγών δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης. Η αγορά απελευθερώνεται τελείως με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, μαζί με όλα τα προαπαιτούμενα της τρόικας, που θα κατατεθεί έως το τέλος της εβδομάδας στη Βουλή.
Οι κυριότερες αλλαγές θα είναι οι εξής:
– Τερματίζονται οι περιορισμοί στις δραστηριότητες των φορτηγών δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης.
– Τα ξενοδοχεία θα μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα…