Το παρατημένο ποδήλατο στην αποθήκη, αυτές τις ημέρες έγινε το βασικό μέσο κυκλοφορίας και εκτόνωσης από την κατ’ οίκον καραντίνα, για πολλούς πατρινούς.