Από την δημοτική παράταξη της «ΝΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ» εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
«Το πνεύμα καθεστωτικής νοοτροπίας της δημοτικής παράταξης του ΚΚΕ είναι αποτυπωμένο έντονα στους τοίχους δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων της Πάτρας.
Η «Λαϊκή Συσπείρωση» είναι συνεπής με τις… αρχές της. Αφισσορυπαίνει την Πάτρα, προφα…