Την Πέμπτη 16/6/2016 πραγματοποιήθηκε η πιο πρόσφατη σάρωση των παραλιών του Εθνικού Πάρκου, για την καταγραφή της θαλάσσιας χελώνας από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς (ΦΔΥΚΣ), με την εθελοντική συμμετοχή του περυσινού αναδόχου κι επιστημονικού υπεύθυνου του προγράμματος, περιβαλλοντολόγου Διονύση Μαμάση.
Τα πρώτα αποτελέσματα της παρακολούθησης αποδεικνύουν ότι το φετινό καλοκαίρι η φωλεοποίηση της θαλάσσιας χελώνας (Caretta caretta) ξεκίνησε δύο εβδομάδες…