Χωρίς να έχει επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον λόγω ακουστικών και κινητού τηλεφώνου, η κοπέλα του video επιχειρεί να περάσει τον δρόμο μην έχοντας δει το διερχόμενο αυτοκίνητο.