Πολλά δώρα και χαμόγελα μοίρασε ο Άγιος Βασίλης που κατεύτασε, στην Πυροσβεστική υπηρεσία Ναυπάκτου για την Χριστουγεννιάτικη εκδήλωσή της .