Έργα για την ανάδειξη και αξιοποίηση της καστρόπολης της Ναυπάκτου, με στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του κεντρικού πυρήνα της πόλης, καθώς και τη σύνδεσή της με το παραλιακό μέτωπο και τις παραλίες «Ψανής» και «Γριμπόβου», προγραμματίζει ο δήμος.