Την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας με τπν κορωνοϊό εκτίμησε ο  Καθηγητής Νίκος Σύψας ο οποίος επεσήμανε ότι βρισκόμαστε σε κόκκινο συναγερμό.