Είναι ο άνθρωπος που δεν θα ακούσεις να παραγγέλνει. Θα δεις μόνο να πληκτρολογεί και να δίνει ηλεκτρονικά την παραγγελία. Και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά στην περίπτωση του Νίκου Ιωάννου, δεδομένου ότι είναι ο πρώτος στην Ελλάδα και από τους πρώτους στην Ευρώπη, ο οποίος υλοποίησε την ιδ…