Συχνά οι πολίτες και η κοινωνία αναρωτιούνται τι ακριβώς «παράγουν» τα Πανεπιστήμια. Το ενδιαφέρον της κοινωνίας για αυτό το ζήτημα είναι πολύπλευρο και εντοπίζεται τόσο σε όρους εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων (υψηλού επιπέδου επιστημονική γνώση, προσόντα και δεξιότητες) όσο και σε όρους εκπαιδευτικών δαπανών (ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, υποδομές και διδακτικό υλικό). Κατά κανόνα, τα προσδοκώμενα οφέλη που απορρέουν από την υψηλού επιπέδου επιστημονική γνώση, την κοινωνική συνείδηση, τα…