Μια γυναίκα που έφθασε με το καράβι από Ιταλία δήλωσε πως θέλει να εξεταστεί. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αναφοράς των Ιωαννίνων.