Με ευρεία πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας γνωμοδότησε θετικά κατά τη χθεσινή συνεδρίασή του για την Πρόταση Αναθεώρησης – Εξειδίκευσης του θεσμοθετημένου Περιφερειακού Πλαισίου, αλλά και για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που την συνόδευε.
Προϋπόθεση για όλα αυτά, όπως τονίστηκε στη συνεδρίαση, είναι ότι θα ληφθούν υπόψη τα σχόλια – παρατηρήσεις – προτάσεις που διατυπώνονται από την Ομάδα Εργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τις περιφερειακές…