Οι σημαντικές παρεμβάσεις βιομηχανικής που έχουν υλοποιηθεί στην παράκτια περιοχή του Ugento με στόχο την προστασία του τοπίου και το μετριασμό των επιπτώσεων από τη διάβρωση των ακτών, παρουσιάζονται στο τελευταίο εκπαιδευτικό βίντεο του ευρωπαϊκού έργου «Triton» που είναι διαθέσιμο διαδικτυακά (https://www.