Περισσότερο λευκός θα είναι ο νέος νυχτερινός φωτισμός για την Ακρόπολη, που αλλάζει για την καλύτερη ανάδειξη των μνημείων.