Δύο ακόμα σημαντικές εξελίξεις έρχονται να αλλάξουν κι άλλο την φυσιογνωμία της πόλης στον τομέα της διαμονής.