Νέα προαιρετική δημόσια πρόταση υπεβλήθη σήμερα 16 Απριλίου 2019 από την TITAN Cement International SA για την απόκτηση των κοινών και προνομιούχων μετοχών της ΤΙΤΑΝ ΑΕ με αντάλλαγμα νέες μετοχές της TITAN Cement International SA. Σχολιάζοντας την ανακοίνωση της TITAN Cement International SA ο Τάκης Αράπ…