Έχουν απαχθεί 8 άτομα, 5 από τα οποία είναι Έλληνες. Ένας τραυματίας, μέλος του πληρώματος.