Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Σ.Ε.ΒΙ.ΠΑ., σε συνέχεια των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16ης Σεπτεμβρίου 2020, στο Συνεδριακό Κέντρο του τ. Δημαρχείου Λουσικών, Δυτικής Αχαΐας.
Το νέο Δ.Σ. του Σ.Ε.ΒΙ.ΠΑ. συγκροτείται ως εξής:
Πρόεδρος: Λειβαδάρος Δημήτριος
Α’ Αντιπρόεδρος: Ρέζος Άγγελος
Β’ Αντιπρόεδρος: Καραθανάσης Χρήστος
Γενικός Γραμματέας: Αθυμαρίτου Ελένη
Ταμίας: Λουκάτος Γεώργιος
Μέλος: Βαλεντίνο Θωμάς
Μέλος:…