Αν και ο Δήμος Πατρέων έχει προχωρήσει στην προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου της περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων από τις 23 Δεκεμβρίου 2015, αυτός έχει καταστεί άγονος με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενημέρωση για την τύχη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην Πάτρα.
Αν και οι Δήμοι της χώρας υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, εντούτοις αυξάνεται ανησυχητικά ο αριθμός των ζώων που κυκλοφορούν αδέσποτα, συχνά…