Εκείνο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ο τρόπος που έγινε ο έλεγχος από τους επιθεωρητές, που ήταν μάλιστα ιδιαίτερα επεισοδιακός, όπως αναφέρει στον έλεγχό του ο επιθεωρητής Π. Μέρκος, που υπογράφει την έκθεση.
Ο έλεγχος είχε γίνει στις 2 Αυγούστου του 2013 και η έκθεση ολοκληρώθηκε στις 4 Μαρτίου 2014.
Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: «Οι φύλακες (του ΧΥΤΑ) προέβαλαν έντονες αντιρρήσεις για τη διενέργεια του ελέγχου και κλήθηκε το τοπικό αστυνομικό τμήμα για τη διευθέτηση του ζητήματος. Μετά…