…γείτονα μου γιά ένα μακρύ διάστημα, στο οποίο οι όχι πολλές στιγμές τού χρόνου συναντήσεων μας και οι κοινές αναφορές, συνιστούν ωστόσο, την σχέση συγγενών.