Κλειδώνουν με το προωθούμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης τα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου, από τα οποία θα προκύψει ο αριθμός των υπαλλήλων προς απόλυση, προκειμένου να καλυφθεί ο μνημονιακός στόχος των 4.000 απολύσεων, που έπρεπε να έχει επιτευχθεί ως το τέλος του 2013, αλλά πήρε μικρή παράταση από την τρόικα

Πρόκειται για μικρά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (