Το Εθνικό πατριωτικό και θρησκευτικό αίσθημα των Πατρινών προσπαθεί να εξυψώσει με το μήνυμά του για την Εθνική Επέτειο ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, ο οποίος μας καλεί όλους να υψώσουμε τις Ελληνικές σημαίες, το «σύμβολο των ιερών αγώνων του Έθνους.»
«?δελφοί μου,
? ?λλάδα γιορτάζει στίς 25 Μαρτίου τήν ?ορτή το? Ε?αγγελισμο? τ?ς Θεοτόκου καί τήν ?πελευθέρωσή της ?πό τόν τουρκικό ζυγό.
?ψ?στε κατά τήν ?μέρα α?τή παντο? τήν ?λληνική Σημαία, τό σύμβολο α?τό τ?ν ?ερ?ν ?γώνων ?πέρ Πίστεως καί…