Με φειδώ θα δίνονται εν όψει του δημοψηφίσματος οι άδειες στους δημοσίους υπαλλήλους. Για τη χορήγηση κανονικών αδειών σε όλο το πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό του δημόσιου τομέα θα συνυπολογίζεται η ανάγκη διασφάλισης της απρόσκοπτης διεξαγωγής του δημοψηφίσματας.

Όπως διευκρινίζεται από το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μέχρι και τις 10 Ιουλίου, κάθε είδους κανονική άδεια στο μόνιμο καθώς και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των…